Yeni Nesil Yoğuşmalı Radyatörler


Yeni Nesil Yoğuşmalı Radyatör

Anages yeni nesil yoğuşmalı radyatörler tüm ısıtma modellerinde ( doğalgaz, katı yakıt, pelet, elektirikli ısıtıcılar, merkezi ısıtma sistemleri ), yüksek tasarruf sağlar. Bir metretül Normal radyatörde yaklaşık 5,5 litre su bulunurken, Anages yoğuşmalı radyatörlerde bu miktar 250 ml' ye düşürülmüştür. Böylece radyatörlerimizdeki çok düşük miktarda su oranı ile tesisattaki su miktarı minimize edilerek yüksek tasarruf sağlanır.

Yoğuşmalı radyatörlerimiz içerisindeki özel gaz ile hızlı ısınır ve radyatörün her noktasında eşit sıcaklık vermesini sağlar. Bu da normal radyatörlere göre daha verimli çalışmasına sebep olur.

Çok düşük miktarda su ile çalışan radyatörlerimiz suyun geçtiği bölümde herhangi bir kaynak olmayıp yekpare bir borudan oluştuğu için çok uzun ömürlüdür.

 

Sistemin Avantajları

 • Düşük kurulum maliyeti
 • Düşük enerji sarfiyatı
 • Konforlu ve rahat ısınma   (oda termostatı ve wifi bağlantısı ile uzaktan kumanda)
 • Sessiz çalışma
 • Kolay ve hızlı montaj
 • Bakım ve servis ihtiyacı gerektirmemesi
 • Genleşme tesisatı ve baca ihtiyacı olmaması
 • Yakıt depolamadan yaktıkça ödeme imkanı
 • Kolay taşıma ve sevkiyat imkanı
 • Özel yer gerektirmeyen kombi yeri seçimi
 • Standart monofaze (220 V) ile çalışma imkanı 

 

Neden Tasarruflu ?

Şekilde görüldüğü gibi Özel Anages yoğuşmalı radyatörlerimizdetesisat suyu radyatörün sadece alt hattından geçmektedir.

Böylelikle radyatörden geçen su hacmi panel radyatörlere nazaran 24 katdaha azdır. Sadece alt hattan geçen düşük miktardaki sıcak su, radyatörün içerisinde bulunan sabit ısı iletici akışkan sayesinde radyatörün tamamının eşit miktarda ve yüksek verimle ısınmasını sağlar. 


Anages Yeni Nesil Elektrikli Kombi

Özel Anages yoğuşmalı  radyatörlerimizle  birlikte  dizayn edilen  Anages Maximus kombi, minimum enerji tüketimi ile  maksimum tasarruf sağlar. 

Radyatörlerimizle  entegre çalışan kombimiz sistem olarak diğer kömürlü,peletli, ısı pompaları  ve  elektirikli ısıtıcılara  göre  bir çok  avantaj sunar. 

Ayrıca  kademeli  devreye giren  ısıtma modülü ile ihtiyaca göre çalışarakyakıt tüketimini azaltır.
Birçok emniyet sistemini içinde barındıran Maximus kombi diğer ısıtıcılaragöre oldukça güvenli bir kullanım sağlar. Foto No : 2
 Foto No : 3
 Foto No : 4
 Foto No : 5
PDF Broşür